FAQ

  • Praktische tips voor het beginnen van een indoor recreatie centrum (download pdf)
  • Normen en reglementeringen voor speelstructuren (download pdf)

Aan welke normen moeten de speelstructuren voldoen?

Een Europese norm is sinds kort van kracht. Deze EN 1176 – 1177 norm is toepasselijk op alle professionele speelstructuren. De norm onderscheidt diverse types van structuren. Daarenboven dienen de uitbaters van recreatiecentra een logboek bij te houden waarin alle speelstructuren geinventariseerd staan en o.a alle wijzigingen en keuringen worden bijgehouden. Voor verdere info verwijzen wij naar de “Normen en reglementeringen voor speelstructuren”

Onderhoud van speelstructuren

De Ameco speelstructuren worden ontworpen met mnimale onderhoudskosten. De onderhoudsfrequentie is afhankelijk van het bezoekersaantal en het type structuur. Vaak is een wekelijks onderhoud toereikend

Rendabiliteit van een indoor speelstuin project

Ofschoon het onmogelijk is zonder de project eigen specificaties te kennen enige informatie te verstrekken kunnen toch een aantal richtlijnen u helpen bij het opstellen van een financieel plan. Wij verwijzen graag naar de praktische tips voor het opstarten van een indoor recreatie project”